Ulga termoizolacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł. Odliczenie odnosi się do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga termoizolacyjną można łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Odliczenie można zasosować również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 jeżeli zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., (nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek).

Więcej informacji na stronie czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/