Od stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna na wydatki związane z ociepleniem domów jednorodzinnych i wymianą starych kotłów grzewczych. Od dochodu można będzie odliczyć wydatki związane z termoizolacją przez okres 3 lat. Maksymalnie będzie można odliczyć 53.000 zł.
Ulga przysługuje jako odliczenie od dochodów podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały ustalone Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).
Ulga obowiązuje m.im. na wydatki na materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem.