czyste niebo

Od września 2018 roku ruszył rządowy program czyste powietrze. W ramach programu poza wymianą pieców na bardziej ekologiczne przewidziano dofinansowanie termoizolacji domów jednorodzinnych. Jak słusznie zauważono zmiana pieca to nie wszystko, dużo ciepła dom traci poprzez niewłaściwą izolację termiczną. Niewłaściwie zaizolowany dom traci dużo ciepła, co za tym idzie trzeba go dogrzewać i do atmosfery dostaje się więcej zanieczyszczeń. W związku z tym od września 2018 roku w ramach programu czyste powierz właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się poza dofinansowanie wymiany starego pieca również o dofinansowanie na docieplenie poddaszy, ścian i wymianę okien. Program będzie trwał do 2029.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na budowę domu jednorodzinnego.
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pomocą Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny koszt od którego liczona jest dotacja to 53 tysiące złotych. Jeżeli maksymalny koszt przekory 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt zakwalifikowania się do projektu wynosi 7 tysięcy złotych.
W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie m.in.;
– wymiany starych kotłów i pieców na nowe nowych spełniających wymagania programu
– docieplenia przegród budynku
– wymiany okien i drzwi
– montażu lub modernizacji instalacji ciepłego ogrzewania i ciepłej wody
– instalacji odnawialnych źródeł energii
– montażu wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła
W ramach programu możliwe jest dofinansowanie w formie:
– dotacji
– pożyczki
Wnioski są przyjmowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniana dostępne są na stronie Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

Program zakłada spełnienie kilku warunków. Warunek podstawowy dla budynków istniejących wymiana kotła lub pieca na nowy spełniający wymogi programu dla budynków powstających zakup i montaż źródła ciepła spełniającego warunki programu.
Warunki dofinansowania w pogranie czyste powietrze:
– maksymalnie 53 tysiące złotych kosztów kwalifikowanych inwestycji, od których jest liczona dotacja, minimalna wartość kosztów to 7 tysięcy złotych
– pożyczki są oprocentowane zmiennie – nie więcej niż WIBOR 3M
+70 punkt w bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
– planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat, możliwa jest karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięci

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska.https://www.mos.gov.pl/