Koszty ogrzewania jak wszyscy wiemy są bardzo wysokie. Wpływ na ich wysokość ma nie tylko metoda jaką stosujemy do ogrzania domu ale również izolacja.Przy nie szczelnej izolacji musimy więcej ogrzewać pomieszczenia co za tym idzie zwiększają się koszty. W dobrze zaizolowanym domu jest cieplej i nie trzeba go tak mocno ogrzewać, poza tym nie ma tak dużych strat ciepła jak przy nieszczelnej izolacji. Wpływ na izolację termiczną pomieszczeń mają:
– nieszczelne okna i drzwi
– źle zaizolowane fundamenty
– nieocieplone ściany
– niewłaściwie zaizolowany strych i poddasze
– nieszczelny dach
– niezaizolowana podłoga
Wszystkie te czynniki wpływają na temperaturę domu i koszty ogrzewania.
Do zwiększenie izolacji domu możemy użyć piany pur. Możemy nią zaizolować np.: fundament, podłogi, ściany, strop. Jest to bardzo szybka metoda poprawy izolacji termicznej.